3: Floating verdrijft spierspanningen, voornamelijk in de rug

Uittreksel 3 uit de lezing van Dr. Justin Feinstein op Float Conference 2018:

 

Het belangrijkste effect van floating is het verdrijven van de spierspanningen.
De eerste spanningen verdwijnen in de middenrug en de lage rug.

 

Veel van onze stress en angst wordt onbewust in onze spieren opgeslagen. Het is opmerkelijk dat hierop weinig onderzoeken gedaan zijn. Studies wijzen nu uit dat floating het meest van al spierspanningen wegneemt.

In een onderzoek werd gevraagd waar de mensen de meeste spanningen voelden in hun lichaam. De meeste spanningen situeerden zich in de hals, schouders en rug, voornamelijk rond de ruggengraat waar de zwaartekracht het meeste speelt.

Er werd een vergelijkende test gedaan tussen 90 minuten floating en 90 minuten kijken naar ontspannende TV beelden. Op de foto zie je de verschillen voor en na. Na het TV kijken werden doorgaans meer spanningen vastgesteld, er kwam zelfs spanning bij in het zitvlak.

Zeer opmerkelijk: vanaf de tweede float verdween de volledige spanning in de midden en lage rug. Sommigen hadden na de eerste twee floats nog last van spanningen in de hals maar het is te verwachten dat die na drie tot vier floatsessies ook verdwijnen.

Besluit: een van de meest belangrijke eigenschappen van floating is het verdrijven van de spanningen in het lichaam. Niet enkel de skeletspieren maar ook de dieper gelegen spieren ontspannen hierdoor. Dit werd objectief gemeten met bloeddrukproeven. Over de bloeddrukproeven meer in deel vier.

Onderzoeksresultaten zijn te vinden op:
https://www.clinicalfloatation.com/


2: Eén uur floating creëert een reset van je zenuwstelsel

Uittreksel 2 uit de lezing van Dr. Justin Feinstein op Float Conference 2018:

 

Een zenuwstelsel onder constante stress? Eén uur floating creëert een reset.

 

Een studie met patiënten toont aan dat floating een zenuwstelsel recalibreert dat onder chronische staat van angst en stress functioneert. Er werd gekozen voor patiënten die de deur niet meer uit kwamen door de posttraumatische angsten of die niet meer in staat waren te werken door de stress.

Er zijn drie jaar voorbereiding aan voorafgegaan om een methode te ontwikkelen om EEG hersengolven te meten bij floating. Verder werd tijdens de float het EKG (elektrocardiogram) genomen om de activiteit van het hart te meten. De bloeddruk werd gemeten en er werden bloedstalen genomen.

In de studie werd het verschil gemeten tussen het één uur kijken naar BBC Earth, wat als zeer ontspannend wordt beschouwd, en één uur floating. Na één week wisselden de patiënten tussen BBC Earth en floating.

Het resultaat bleek dubbel positief te zijn. Enerzijds verhoogde de staat van ontspanning en de gemoedsrust, anderzijds verlaagde de spierspanning en de angst. En dit verschil was aanzienlijk meer bij floating dan het kijken naar het programma.

Dus terwijl angstverschijnselen verminderden werd tegelijk een enorme verbetering van de gemoedstoestand vastgesteld. Dit is een belangrijke: het effect van mentale aandoeningen vermindert en terzelfder tijd verhoogt het effect van het mentaal welbevinden.

Het onderzoek toonde aan dat floating een uiterst vereenvoudigde en doeltreffende vorm van relaxatie is met een sterk reducerend effect op angsten. Vooral de spierspanning neemt van alles het meest af.

Onderzoeksresultaten zijn te vinden op:
https://www.clinicalfloatation.com/