Artikel 1: Algemene bepalingen en minimumleeftijd
Artikel 2: Prijs
Artikel 3: Aanbod
Artikel 4: Online aankopen
Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
Artikel 6: Sancties voor niet-betaling
Artikel 7: Levering
Artikel 8: Garantie
Artikel 9: Herroepingsrecht en annulatievoorwaarden
Artikel 10: Privacy
Artikel 11: Gebruik van cookies
Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Artikel 13: The Great Boost Klantendienst
Artikel 14: Wijziging voorwaarden
Artikel 15: Bewijs
Artikel 16: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Ondernemingsgegevens

Geert Boets
THE GREAT BOOST
Marie Curiestraat 11 bus 1
3500 Hasselt (BEL)
+32 499 52 12 30
info@thegreatboost.be

BTW: BE 0707 487 811

Artikel 1: Algemene bepalingen en minimumleeftijd

De webwinkel/website van The Great Boost/Geert Boets, een Float- en massagecenter met maatschappelijke zetel te Marie Curiestraat 11 bus 1, 3500 Hasselt (België), BTW-nr. BE 0707 487 811 , (hierna ‘leverancier’) biedt haar klanten de mogelijkheid om Floats, behandelingen, Float Zout en Massageolie online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website (“Klant”) bij The Great Boost. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van The Great Boost houdt in dat de klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Geert Boets aanvaard zijn.

Om persoonlijke gegevens over het internet te verzenden is de minimumleeftijd 16 jaar. Jongeren onder de 16 jaar die zich willen inschrijven op de nieuwsbrief of een aankoop of boeking willen doen hebben hiervoor toestemming van een ouder of voogd nodig.

Naar boven

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Naar boven

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Geert Boets niet. Geert Boets is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Geert Boets is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Geert Boets. Geert Boets kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Naar boven

Artikel 4: Online aankopen

Via de website kunnen afspraken geboekt worden. Hiervoor kiest de klant op de homepagina de gewenste dienst en komt op een formulier met beschikbare datums en tijden. De klant kiest de gewenste tijd en vult vervolgens zijn naam, telefoonnummer en emailadres in, zodat Geert Boets hem/haar kan contacteren ivm de afspraak. Vervolgens wordt de afspraak toegevoegd aan een winkelmand, waaraan andere afspraken of producten kunnen toegevoegd worden.

Ook cadeaubonnen of fysieke producten kunnen via de website toegevoegd worden door op de knop ‘Toevoegen aan winkelwagen’ te klikken. Na goedkeuring van de inhoud van de winkelmand, kan de klant doorgaan naar afrekenen.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

– via bankkaart (Bancontact voor alle Belgische banken, iDeal voor Nederlandse banken, of rechtstreeks met Belfius of KBC/CBC online bankieren)
– via overschrijving (het rekeningnummer en mededeling worden via mail verstuurd; goederen worden verzonden na ontvangst betaling en voor afspraken moet een betalingsbewijs worden meegebracht)
– via kredietkaart (Visa, Mastercard…)
– via betaling ter plaatse, cash of met Bancontact of Paypal app op de smartphone

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van The Great Boost.

De artikelen worden thuis bij de klant geleverd 1-3 werkdagen na ontvangst van de betaling. In geval van een afspraak ontvangt de klant ook een bevestiging per mail, en een herinnering de avond voor de afspraak.

The Great Boost is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

Naar boven

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Geert Boets.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Geert Boets te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Naar boven

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Geert Boets beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Geert Boets zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Naar boven

Artikel 7: Levering

Artikelen worden, na ontvangst van betaling, verpakt en geleverd via BPost (tot 1,1 kg) of Kiala (tot 25 kg). De verzendingstarieven van deze instellingen worden aangerekend, behalve voor cadeaubonnen of waardebonnen, die gratis worden verzonden. Verzending gebeurt binnen de drie werkdagen, behoudens stockbreuk.

Verzendingen buiten België/Nederland gebeuren met DHL, TNT of een andere partij. Levertermijn volgens overeenkomst. Deze verzendingstarieven worden doorgerekend.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld.

Naar boven

Artikel 8: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Commerciële garantie: niet van toepassing

c. Algemeen

(Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen)

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst van The Great Boost waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan The Great Boost (Geert Boets).

Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Naar boven

Artikel 9: Herroepingsrecht en annulatievoorwaarden

Voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen:

De consument heeft het recht aan The Great Boost mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst van The Great Boost (Geert Boets) en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan The Great Boost, Geert Boets, Marie Curiestraat 11 bus 1, 3500 Hasselt (BEL).
Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.

De klant mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt The Great Boost zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Tenzij anders overeengekomen, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten :
1° betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn;
2° betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;
3° betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling door de klant is verbroken.

Voor klanten die een afspraak voor een dienst wensen te annuleren per telefoon, email of post (zie artikel 13):

 • Minstens 2 dagen voorafgaand de dag van de boeking: u behoudt het recht een nieuwe afspraak te boeken zonder bijkomende kosten. Bonnen en vouchers blijven geldig.
 • Eén dag voorafgaand de dag van de boeking: Afspraken met ‘betaling ter plaatse’ worden gefactureerd maar u behoudt het recht één nieuwe afspraak te boeken. Reeds vooraf betaalde afspraken worden zonder kosten éénmalig verplaatst. Een volledige annulering wordt voor de helft gefactureerd voor afspraken met ‘betaling ter plaatse’ of voor 50% teruggestort bij voorafbetaling. De geldigheid van een bon of voucher verloopt.
 • Annulatie op de dag van de afspraak zelf en‘no-shows’, niet opdagen op de afspraak zonder verwittiging: Indien u op de dag zelf annuleert of niet opdaagt zonder verwittiging verloopt de boeking en is het bedrag niet recupereerbaar. Afspraken met optie ‘betaling ter plaatse’ worden volledig gefactureerd. Bonnen of vouchers verlopen. Een volgende afspraak wordt enkel vastgelegd na voldoening factuur en voorafbetaling van een nieuwe boeking.
 • Echter bij aantoonbare overmacht én verwittiging vooraf wordt één nieuwe afspraakdatum aangeboden zonder bijkomende kosten en bonnen en vouchers blijven geldig. Afspraken met ‘betaling ter plaatse’ worden gefactureerd maar u behoudt het recht één nieuwe afspraak te boeken zonder bijkomende kosten.

Naar boven

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, The Great Boost, respecteert de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

 • Het verzenden van e-mails met acties en promoties (enkel wanneer u ingeschreven bent op de nieuwsbrief)
 • Het verzenden van boekingsbevestigingen en feedback na de behandelingen
 • Het verzenden van e-mails met verjaardagswensen en -kortingen
 • Het verwerken en verzenden van bestellingen
 • Het registreren van boekingen
 • Interne opvolging m.b.t. marketing en service na verkoop
 • Herinneringen aan verlaten winkelmandjes
 • Antwoorden op uw vragen (bij invullen contactformulier)

Alle mails die door de site worden verstuurd gaan via een versleutelde verbinding. Er wordt een log bijgehouden van deze mails op onze server zodat we kunnen onderzoeken als ze mails door spamfilters worden tegengehouden. Toegang tot die database is goed beveiligd.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan [naam onderneming, adres, email adres], gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot THE GREAT BOOST
Marie Curiestraat 11 bus 1
3500 Hasselt (BEL)
+32 499 52 12 30
info@thegreatboost.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. [In geval van doorgifte aan derden: Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven: Mailchimp.]

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, The Great Boost heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

The Great Boost houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op +32 499 52 12 30 of info@thegreatboost.be.

Naar boven

Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

The Great Boost gebruikt verschillende cookies om te zorgen dat de gebruikerservaring van de website optimaal is:
‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. Bestanden en technologieën worden gebruikt om bijvoorbeeld het aantal bezoekers, uw surfgedrag, gebruikspatronen en foutmeldingen te registreren voor optimalisatie van de inhoud en structuur van deze website.
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Wij tonen u bij uw eerste bezoek een balk om u attent te maken op ons gebruik van cookies. Elk jaar tonen wij die balk opnieuw zodat u steeds kan beslissen of u hier nog akkoord mee gaat of niet.

Naar boven

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Geert Boets om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Naar boven

Artikel 13: The Great Boost Klantendienst

De klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)499 52 12 30, via e-mail op info@thegreatboost.be of per post op het volgende adres:
The Great Boost
Geert Boets
Marie Curiestraat 11 bus 1
3500 Hasselt (BEL)

Naar boven

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Geert Boets. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Geert Boets kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Naar boven

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Naar boven

Artikel 16: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Hasselt bevoegd.

Naar boven